SVO Product-, dienst-, markt- en procesvernieuwing

Vernieuwing ofwel innovatie is een weerbarstig proces dat nodig is om de concurrentie bij voortduur het hoofd te bieden en marktgericht te functioneren. De innovatieprojecten richten zich op:

1) Innovatie/doelvinding door middel van het IKB-project
Het project heeft tot doel nieuwe activiteiten als onderdeel van het strategische vernieuwingsproces op te sporen. Het initiatief is in 1982 door SVO Consultants , o.a. in samenwerking met de Hogeschool Rotterdam & Omstreken en de Kamer van Koophandel Zuid-Holland Zuid, ontwikkeld en later door het Ministerie van Economische Zaken overgenomen en op landelijke schaal ge´mplementeerd.

2) Haalbaarheidsonderzoeken
Indien ondernemingen reeds beschikken over concepten voor nieuwe activiteiten kunnen ook delen van het innovatieproces uitgevoerd worden in de vorm van een technisch, economisch en/of marktgericht haalbaarheidsonderzoek.

3) Ontwikkelingsprojecten
Als vervolg op een haalbaarheidsonderzoek kan SVO Consultants het projectmanagement en onderzoek van een ontwikkelingsproject uitvoeren.


  Home - Adviesterreinen
  Strategie - Vernieuwing - Organisatie