SVO Consultants is sinds 1982 een adviesbureau gevestigd te Sliedrecht.
Het bedrijf bestaat uit organisatieadviseurs. Het bureau kenmerkt zich door een technische/bedrijfskundige achtergrond en beschikt over een langdurige ervaring in de advisering en begeleiding van het Midden- en Kleinbedrijf.

Ervaring is aanwezig binnen de sectoren industrie, handel, bouw en zakelijke dienstverlening.

Voor het ontwikkelen van nieuwe diensten wordt intensief samengewerkt met Hogescholen en andere intermediaire organisaties. In veel bedrijfsprojecten worden, ter (tijdelijke) versterking van de onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteit, studenten van Hogescholen in het projectteam opgenomen. Uiteraard blijft het bereiken van projectresultaten de verantwoordelijkheid van SVO Consultants.

Het voorgaande staat mede borg voor een aangepast en betaalbaar dienstenpakket voor het MKB.

Op onze website treft u enige informatie aan over de belangrijkste activiteiten van SVO Consultants. Zoals u kunt zien hebben deze activiteiten allen tot doel het blijvend voortbestaan van de onderneming te borgen, de concurrentiepositie te verbeteren en de productiviteit c.q. het rendement mede te verhogen.

SVO Consultants
Lelystraat 93P
3364 AH  SLIEDRECHT
Telefoon: 0184-419300
Fax: 0184-420298
E-mail: info@svoconsultants.nl


  Home
  Over SVO - Adviesterreinen - Subsidies - Contact